کلینکر سیمان پرتلند

کلینکر سیمان پرتلند

کلینکر جزء یکی از مواد اولیه تولید سیمان به‌شمار رفته و یک محصول فرایندی است و برحسب نوع سیمان، در ترکیب سیمان استفاده می‌شود. طی سال های اخیر روند صادرات در کارخانجات صنعت سیمان درجهان وبه خصوص درایران از صادرات سیمان به صادرات کلینکر تغییر یافته است. شرکت صنایع سیمان غرب با بهره گیری از توان تخصصی،دانش وتجربه ،عالی ترین شاخصه های کیفیتی کلینکر (پتانسیل مقاومت و گیرش و انبساط )دراین علاوه بر تامین سیمان مورد نیاز داخل کشور،حدود ۱۵-۲۰درصد کلینکرتولیدی خود را به کشور عراق از طریق مرزهای شوشمی،شیخ صله وپرویز خان وهمچنین از طریق خرمشهرکلینکرتولیدی ویژه رابه کشور امارات صادر می نماید.

((این شرکت قادر است کلینکر وسیمانهای سفارشی طبق آنالیز و مشخصات فنی مورد درخواست مشتری تولید وتحویل نماید))