معادن

معادن

معادن مورد استفاده کارخانه در فاصله  ۵تا ۸ کیلومتری کارخانه واقع شده وذخیره قطعی ۵۵ میلیون تن را دارد که عمدتاً ازانوع مارل(خاک رس-مارل-مارا آهکی –سنگ آهک) تشکیل شده است.

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

نمایی از برداشت مواد معدنی از معدن شرکت صنایع سیمان غرب

آنالیزنمونه ای ازهریک ازمواد معدنی فوق بدین شرح می باشند.

 • معدن سنگ آهک در فاصله ۵ کیلومتری کارخانه وبه نام معدن حاجی آباد در حال بهره برداری است که ذخیره ۲۰۰ میلیون تن اکسید کلسیم رادارد.
 • معدن پوزولان واقع در دهگلان روستای خان آباد، شهرستان قروه استان کردستان در فاصله ۲۰۰ کیلومتری در شمال کارخانه سیمان غرب واقع شده است.محدوده معدن با مساحت ۴۱۲٫۵ هکتار با ذخیره قطعی ۵۲ میلیون تن وذخیره احتمالی ۹۶ میلیون تن تخمین زده شده است.انالیز نمونه ای از آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ سیلیس مصرفی کارخانه از معدن سیلیس کوزران در فاصله ۹۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه تامین می گردد .آنالیز نمونه ای آن به شرح ذیل می باشد.
 • سنگ گچ مصرفی کارخانه ازمعادن استان ودر فاصله ۱۵۰ کیلومتری به نام معدن گچ جویزر ایوان در نزدیکی ایلام با ذخیره ۲۵ میلیون تن که آنالیز آن به شرحل ذیل می باشد تامین می گردد.
 • سنگ آهن مصرفی کارخانه از معدن( سرمک ملایر-اسد آباد همدان) که درفاصله( ۲۰۰-۷۰) کیلومتری کارخانه قرار دارد تهیه می شود .
  • محدوده مطالعاتی و موقعیت جغرافیایي معدن

   محدودة مطالعاتي با وسعت حدود۱۰۰ هكتار، بخشي از نقشه کرمانشاه درباخترایران بین ۲۱ و ۳۴ تا ۲۲ و۳۴ عرض شمالي و ۱۷ و۴۷ تا ۱۸ و۴۷ طول خاوری واقع شده است. این محدوده بخشي از کوهستان بزرگ زاگرس را دربرمي گیرد. شهرکرمانشاه با ارتفاع ۱۴۱۰ متر از سطح دریا در باختر آن قرار دارد. منطقه دارای آب و هوای معتدل کوهستاني است.

  • موقعیت منطقه در تقسیم بندي مناطق ساختاري ایران

   منطقه مورد مطالعه در تقسیم بندی ساختاری ایران که توسط اشتوکلین ارائه گردیده است در  ناحیه سنندج- سیرجان واقع ميگردد.