اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ 1

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ 1

با توکل بر خداوند متعال و تلاشهای صورت گرفته توسط کارگران شریف و زحمتکش ، مهندسین لایق و شایسته ومدیران کارآمد شرکت صنایع سیــمان غرب برگ زرین دیگری برای شرکت صنایع سیمان غرب در سال 1396 سالی که مزین است بنام سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال  رقم خورد . اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ1 از سوی مدیر کل محترم سازمان استانداردمرهون شایستگی ،توان و پشتکار مجموعه بزرگ سیـمان غرب می باشد.

این موفقیت عظیم را به همه همکارانمان در شرکت صنایع سیمان غرب وتلاشگران عرصه تولید وصنعت تبریک وتهنیت عرض می نماییم .  توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواستاریم .

در پناه خـداوند متعال باشید

                                                                                 روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب

 

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ 1

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ 1

با توکل بر خداوند متعال و تلاشهای صورت گرفته توسط کارگران شریف و زحمتکش ، مهندسین لایق و شایسته ومدیران کارآمد شرکت صنایع سیــمان غرب برگ زرین دیگری برای شرکت صنایع سیمان غرب در سال 1396 سالی که مزین است بنام سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال  رقم خورد . اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری درخصوص تولید سیــمان مقاوم با رده مقاومتی 525 ـ1 از سوی مدیر کل محترم سازمان استانداردمرهون شایستگی ،توان و پشتکار مجموعه بزرگ سیـمان غرب می باشد.

این موفقیت عظیم را به همه همکارانمان در شرکت صنایع سیمان غرب وتلاشگران عرصه تولید وصنعت تبریک وتهنیت عرض می نماییم .  توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواستاریم .

در پناه خـداوند متعال باشید

                                                                                 روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب