Portland Çimento Klinker

Portland Çimento Klinker

Klinker, çimento üretimi için kullanılan hammaddelerden biridir ve bir proses ürünüdür ve çimento cinsine göre çimento bileşiminde kullanılır. Son yıllarda başta İran olmak üzere dünyadaki çimento sanayi fabrikalarındaki ihracat trendi, çimento ihracatından klinker ihracatına doğru değişmiştir. West Cement Industries Co., Klinker'in en yüksek kalite göstergeleri olan özel güç, bilgi ve deneyimden yararlanmaktadır (direnç, sıkıştırma ve genişleme potansiyeli) Ülke içinde gerekli çimentoyu tedarik etmenin yanı sıra, Klinker'inin yaklaşık% 15-20'si Shoshmi, Sheikh Salah ve Parviz Khan sınırlarından ve ayrıca Khorramshahr üzerinden Irak'a üretilmektedir. (Bu firma müşteri tarafından talep edilen analiz ve teknik şartnamelere göre özel klinker ve sistemler üretip üretebilmektedir))