کمیته آراستگی محیط کار

کمیته آراستگی محیط کار۱۶ بهمن مـاه

شکوفایی و بالندگی فردای ایران اسلامی مرهون سعی و تلاش همه خردمندان و زحمتکشان عرصه کارو تولیداست .

بهره مندی از محیط و جامعه ای سالم، بانشاط و پویا ،نیازمند همت بزرگمردانی است که با برنامه ریزی درست و تلاش زمینه تحقق این آرمان بشری را فراهم می آورند . به گزارش روابط عـمومی شرکت صنایع سیمان غرب درجلسه کمیته آراستگی محیط کار که با حضور مدیر عامل محترم و مدیران محترم واحد ها وهمچنین رئیس تلاشـگر محیط زیست کارخانه که در تاریخ  ۱۶ بهمن مـاه سالجاری برگـزار گردید از سرپرست محترم واحد آسیاب مواد ، جناب آقای امین عطایی پور به عنوان سرپرست نمونه درکمیته آراستگی محیط کار و پرسنل زحمتکش آسیاب مواد که با رعایت اصـول ایمنی ،نکات بهداشتی و آراستگی محیـط کار خود زمینه سـلامت ،آرامش خود و همچنین آراستگی محیط کاررا فراهم نمودند تقدیر و سپاسگزاری شد. رعایت نکات ایمنی ،اصول و قوانین بهداشتی و آراستگی در محیط کار از جمله مواردی است که در کارخانه سیــمان غرب از بدو ورد جناب آقای دکتر مدرس خیابانی ،مدیر عامل گرامی به این شرکت بسیار پررنگ ترمورد توجه قرار گرفته است . در این جلسه جناب آقای دکتر مدرس خیابانی عنوان نمودند : خداوند را سپاس می گویم که به ما توفیق داد تا در پرتو عنایاتش با بهره گیری از تجارب،تلاش و حمایت شما تلاشگران توانستیم دردستیابی به اهداف سلامت نیروی کار ، ارتقاء سطح ایمنی وبهداشت گامی استوارتر برداریم . در پایان ، جلسه با صلوات بر محمد (ص) و خاندان پاک و مطهر این بزرگوارخاتمه یافت . سلامتی ، کامیابی شما را در خدمت به ایران اسلامی از خداوند متعال خواستاریم .

پایدار و برقرار باشید

روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب