مراسم معارفه مسعود جلیلیان مدیر عامل سیـمان غرب

مراسم معارفه مسعود جلیلیان مدیر عامل سیـمان غرب برگزارشد  .

به گزارش روابط عمومی ، طی حکمی از سوی  حمید رضا هوشیاری  ، مدیر عامل شرکت سیمان فارس و خوزستان ، مسعود جلیلیان  به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان غرب منصوب شد .

در مراسمی که در مورخ  ۲۳ فرودین ماه جاری درسالن اجتماعات شرکت سیمان غرب  برگزار شد از زحمات  سید محمد میر شفیعی ، مدیر عامل سابق  سیمان غرب تقدیر و مسعود جلیلیان به عنوان مدیر عامل سیـمان غرب منصوب شد .  دراین مراسم آقایان : شهریاری ، معاونت امور شرکت های هلدینگ سیمان فارس و خوزستان ، کیومرث موسیوند ، رئیس  هیأت مدیره  ، سعید افروی عضوء هیأت مدیره  و مدیران سیمان غرب حضور داشتند .