لینک حضور در مجمع

سهاداران محترم می توانند با لینک زیر در مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت صنایع سیمان غرب به صورت مجازی  در تاریخ و ساعت مقرر در جلسه مجمع حضور یابند . همچنین سهامداران گرامی می توانند سوالات خود را از طریق سامانه پیامکی با شماره ۳۰۰۰۵۲۰۵۳۰ارسال نموده تا نسبت به پاسخگویی آنها مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد.

لینک مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایغ سیمان غرب

لینک مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع سیمان غرب