رونق صادرات در سیـمان غرب

درسـال رونق تولید ، رونق صادرات در سیـمان غرب

باتوجه به شرایط بازار و تحریم های بیگانگان می طلبد کارخانه های بزرگ به طور مستمر درحال بررسی ظرفیت های موجود خود در راستای افزایش سهم صادرات محصولات خود باشند. که در این میان شرکت صنایع سیمان غرب توانسته است برای افزایش صادرات برنامه ریزی های قابل توجهی داشته باشد و در تولید با کیفیت محصولات و تأمین نیازهای داخلی و خارجی موفق عمل کند .
شرکت صنایع سیـمان غرب درسالی که مزین است بنام ” سال رونق تولید ” توانسته است با ایجاد تحول اساسی و تغییر نگرش در حوزه بازاریابی و فروش برای نخستین بار  صادرات کلینکر  از بنادر جنوبی  کشـورشامل بندر خرمشهر و بندر امام خمینی (ره ) را رقم بزند .