شرکت صنایع سیمان غربERP

بسـمه تعالی

 

برگزاری همایش معـرفی سیستم های  ERP در شرکت صنایع سیمان غرب 

همایش معرفی سیستم های در تاریخ ۱۴ و ۱۵ دی ماه جاری در سالن اجتماعات شرکت صنایع سیمان غرب برگزار شد .       

این همایش دو روزه در حوزه های اساسی کسب و کار ،  واحـدهای مالی و حسـابداری ، منابع انسانی ، مدیریت تولید و مواد ، مدیریت ارتباط با مشـتری و مدیریت زنجیره تأمین را معرفی و مورد بررسی قرار داد .

گفتنی است نرم افزار   ERPیا برنامه ریزی منابع سازمان ، یک سیستم نرم افزاری ماژولار است که با هدف یکپارچه سازی فرایندهای اصلی کسب و کارها در یک سیستم واحد طراحی شده است که شامل سرفصل های ذیل است   :

ــ ارائه طرح جامع فناوری اطلاعات

ــ طراحی ساختار اطلاعات کارآمد و موثر

ــ  تحلیل بهبود و مهندسی مجدد فرایندها

ــ آموزش مفاهیم و اصول ERP

ــ ارائه راه حل   ERP روی بسترclient/server   و web

ــ ایجاد معماری یکپارچه سازمانی

ــ پیاده سازی سیستم های یکپارچه اطلاعات

در این همایش مهندس میر شـفیعی ، مدیرعامل و همچنین مهندس درخشان ، مدیر کارخانه سیمان غرب  به ایراد سـخنرانی پرداختند و مباحثی را در خصوص وضعیت کارخـانه عنوان نمودند .