شرکت صنایع سیمان غرب واحد نمونه و برتر استانی

شرکت صنایع سیمان غرب واحد نمونه و برتر استانی

✅ مهندس مسعود جلیلیان به عنوان کارفرمای برتر و شرکت صنایع سیمان غرب، واحد نمونه و برتر استان شد .

✍? به گزارش روابط عمومی این مراسم به مناسبت بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مدیران ارشد استان که در سالن آمفی تاتر اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و در تاریخ ۲۰ بهمن ماه جاری برگزارشد ،از شرکت صنایع سیمان غرب به عنوان واحد تولیدی برتر و همچنین از مهندس جلیلیان به عنوان کارفرمای برتر استان تقدیر شد .
در ادامه به شراط و ضوابط لازم و شاخص های ارزیابی جهت انتخاب واحد نمونه اشاره خواهیم کرد.

  1. استمرار در حفظ و ارزیابی پروانه کاربرداستاندارد واحد تولیدی
  2. ارزیابی و بازرسی فنی اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی
  3. عدم اعلام جرم در طول دوره ارزیابی
  4. استقرار مقررات اجرای استاندارد در فرایندها و سامانه های انرژی
  5. عدم وجود نقص بحرانی و عمده در واحد تولیدی
  6. مشارکت واحد تولیدی در تدوین استاندارد های ملی و کامل بودن آزمایشگاه ها
  7. صادرات واحد تولیدی
  8. دارابودن بودن گواهینامه های سیستم مدیریت معتبر در سطوح ملی و بین المللی
  9. شاخص های موثر درعملکرد ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و اسقرار سیستم ایمنی و بهداشت کار
  10. ارتقاء سطح فناوری ،تکنولوژی و روش تولید