تصویب پروژه اجرای سیلوی فله زن سیمان

 

((   بسمه تعالی  )) 

برنامه ریزی و تصویب پروژه اجرای سیلوی فله زن سیمان

جهت بارگیری انواع مختلف سیمان در کارخانه سیـمان غرب

باتوجه به نامگذاری سـال ۱۳۹۹ توسط مقام معظم رهبـری و نظر به ضرورت و راهـکارهای تحقق شـعار ” جهش تولیــد ” در شرکت صنایع سیمان غرب اولویت ها در نگاه مدیریتی به جهش تولید اختصاص یافت  که با  توکل بر خداوند متعال  و متکی به ظرفیت ها و توانمندی ها و پتانسیلهای شرکت این امر محقق خواهد شد  .

به گزارش روابط عمومی سیمان غرب در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه جاری رأس ساعت ۷:۳۰ صبح در محل دفتر مدیریت محترم عامل در  کارخانه سیمان غرب و باحضور مهندس میرشفیعی ، مدیر عامل شرکت سیمان غرب و همچنین  آقایان : مهندس درخشان ، مدیر کارخانه ،مهندس  سلطانی از شرکت ساپنا به عنوان مشاور صنعتی ،مهندس صراف زاده از شرکت  پیمان اترک به عنوان مشاور ساختمانی ، و همچنین مدیران واحدهای : دفتر فنی ، مالی اداری ،پروژه ، بازرگانی ومشاور فنی جلسه ای جهت بررسی وتصویب نهایی اجرای یک واحد سیلوی اختصاصی  جهت تحویل بار فله برگزار گردید.                                                                                                                                                                       

نظر به ضرورت ارتقا و افزایش حجم  تحویل سیمان فله(به خصوص تیپ ۵)  همچنین افزایش  میزان بارگیری و عدم  تداخل جهت بارگیری پاکت و فله به علت مشترک بودن بونکرهای تغذیه و  با توجه به  عدم امکان بارگیری همزمان  تیپ های مختلف سیمان ، برنامه ریزی جهت اجرای پروژه توسط مدیر عامل محتـرم در اولویت کاری کارخانه سیمان غرب قرار گرفت و با توجه به نقشه های تکنولوژی ارائه شده توسط مشاور صنعتی و مشاور ساختمانی طرح و اجرای پروژه احداث سیلوی فله زن سیمان در این کارخانه با ظرفیت تقریبی ۴۷۰۰ تن  به تصویب نهایی رسید   .                                                                              

 به این منظور امکان بارگیری سیمان فله در زیر سیلوی مورد نظر و همچنین باسکول مربوطه مصوب گردید .

ضمنا محل  اجرای بارگیری فله در خارج از مکان سیلوی مورد نظر مقرر گردید توسط مشاور صنعتی جهت اجرا در آینده پیش بینی گردد۰

با بررسی های بعمل آمده محــل احداث سیلو به نحوی انتخاب شده که مواد مهــم ذیل با نگـاه به آینده نگری و استراتژیک کاهش هزینه درساخت مد نظر قرار دارد  :  

    1 ـ  نزدیک بودن سیلوی فله جدید به سیلو های قدیم جهت کاهش متراژ ایر اسلاید تغذیه سیلو و اجرای گالری مربوطه در ارتفاع مورد نظر که درصورت افزایش ارتفاع سیلو هزینه بسیار زیادی در بر خواهد داشت .

۲ ـ امکان ایجاد بارگیرخانه جدید درصورت نیاز آینده

۳ ـ  انتخاب بهینه ظرفیت سیلو با توجه به محدودیت طراحی و پتانسیل موجود

۴ ـ استفاده ار برخی تجهیزات و دستـگاه ها در سیلوهای موجود از قبیل سیستم ایرلیفت و بلـوئر های تغذیه سیلو

شایان ذکر است در طراحی سیلوی مورد بحث امکان بارگیری از هر دو خط آسیاب های سیمان قدیم و جدید میسر بوده و پس از احداث سرعت و حجم بارگیری انواع سیمان از سیلو به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت و با توجه به بارگیری سیمان فله از بونکرهای سیستم بارگیرخانه در حال حاضر و حذف آن وضعیت بارگیری سیمان پاکتی سرعت و شتاب وافزایش قابل توجهی خواهد داشت .