حضور مدیر عامل و معاونت امور شرکتها ی هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

بســمه تعالی

            عشق خدمتگزاری به مردم و نظام و داشتن جدیت، پشتکار و خستگی ناپذیری ، انگیزه ای برای کار و تلاش مضاعف مدیران دستـگاه اجرایی و خدمات رسان است.

 (مدظله العالی)   مقام معظم رهبری

حضـور جناب آقای مهندس صـفاکیش مدیر عامل محترم هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

و جناب آقای مهندس متشرع معاونت محترم امور شرکتهای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان

 در شرکت صنایع سیـمان غرب

  شرکت صنایع سیــمان غرب با افتخار در تاریخ 06/ 1397/04میزبان جناب آقای مهندس صـفاکیش ، مدیر عامل محترم هلدینگ سیمان فارس و خوزستان و همچنین جناب آقای مهندس متشرع ، معاونت محترم امور شرکتهای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان گردید و در جلسه ای با حضور مدیر عامل محترم ،جناب آقای دکتـر اقبالیان و کلیه مدیران واحد های شرکت صنایع سیمان غرب دیدار نمودند ..دراین جلسه پس از عرض خیر مقدم و خوش آمد توسط جناب آقای دکتر اقبالیان به میهمانان عزیز ،کلیه مدیران واحدهای کارخانه به تفکیک به ارائه گزارش پرداختند و جناب آقای مهندس صـفا کیش راهکارهای پیشنهادی خود را در خصوص پیشبرد اهداف شرکت مطرح نمودند . پس از اتمام جلسه جناب آقای مهندس صـفاکیش و جناب آقای مهندس متشرع به همراه جناب آقای دکتر اقبالیان و مدیران مجموعه از خط تولیـد کارخانه بازدید به عمل آوردند  . امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال وبا تلاش و کوشش در ادامه مسیر خدمت ، گام های استوارتری  در جهت خدمت رسانی به ایران اسلامی برداشته شـود .