محصولات

کلینکر سیمان پرتلند

کلینکر سیمان پرتلند توسط همجوشی  مخلوطی از مواد اولیه شامل اکسیدهایی که به طور معمول شامل CaO ، SiO2 ، Al2O3 و Fe2O3 می باشد و مقادیر کمی از دیگر مواد ساخته می شود. برای تولید کلینکر سیمان پرتلند، مواد اولیه به صورت خشک یا تر به طور مناسب آسیاب ، مخلوط وهمگن می شوند سپس درکوره درمعرض دمای حدود 1400 درجه سانتیگراد قرارمی گیرند.

کلینکر سیمان پرتلند، ماده هیدرودیکی است که حداقل دوسوم وزن آن کیسیم سیلیکات ها (2CaO.SiO2 و 3CaO.SiO2 )و باقیمانده آن از ترکیبات آلومینیوم و آهن شامل فازهای کلینکر و دیگرترکیبات ساخته شده است.

باشد. سیمان ها معمولیاز مواد مختلف تشکیل شده اند و از نظر آماری ترکیب همگنی دارند که ناشی از فرآیندهای تولید و جابه جایی به همراه کنترل کیفیت است.

سیمان نوع 1

سیمان پرتلند تیپ 425-1 سیمانی است که کمترین مقدار مقاومت 28 روزه آن در آزمون مقاومت فشاری 425 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته میشود، براي مصارف عمومی که ویژگی خاصی از بتن خواسته نشده است، مصرف میشود. کاربرد های سیمان تیپ 1 :

  • رو سازی جاده ها
  • پل های بتن مسلح
  • مخازن و لوله های آب

سیمان نوع 2

سیمان پرتلند تیپ 2 سیمانی با مقاومت شیمیایی متوسط در برابر سولفات ها است که مقدار فاز C3A در آن کمتر از 8 درصد باشد.

 

از این نوع سیمان در مواردیکه حرارت هیدراتاسیون متوسط و مقاومت در برابر حمله سولفاتهاي در حد متوسط لازم باشد، به کار میرود. سیمان تیپ 2 معمولاً کندتر از سیمان تیپ 1 می گیرد و در گرفتن حرارت کمتری تولید می کند. کاربرد های سیمان تیپ2 :

  • بتن ریزی های حجیم
  • مقاومت سولفاته متوسط
  • کانال های آّبیاری

سیمان نوع 5

سیمان پرتلند تیپ 5 سیمانی با مقاومت شیمیایی بالا در برابر سولفات ها است که مقدار فاز C3A در آن کمتر از 5 درصد باشد.

این سیمان براي مصرف در بتن هایی که در معرض حمله سولفاتها قرار دارد، مناسب است و به همین جهت به سیمان ضدسولفات شهرت دارد. این نوع سیمان وقتی به کار می رود که بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد. کاربرد های سیمان تیپ 5 :

  • کانال های فاضلاب
  • بتن ریزی در مناطقی که املاح سولفاته در زمین زیاد باشد