هیات مدیره

مسعود جلیلیان
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

متولد ۱۳۴۹/۱۰/۰۸ لیسانس مهندسی مواد و فوق لیسانس مدیریت اجرایی –

مدیر عامل سیمان غرب از ۱۴۰۰- عضوهیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی کانسرام از سال ۱۳۹۵-مدیر کارخانه سیمان مهریز یزد(۱۳۹۹-۱۳۹۵) – سرپرست فروش و بازاریابی با حفظ سمت مدیر کارخانه(۱۳۹۹-۱۳۹۷)-مدیر کارخانه نیزار قم (۱۳۹۴-۱۳۸۵)- مدیر کارخانه سیمان ایلام (۱۳۹۰-۱۳۸۸)-مدیر کارخانه سیمان کویرکاشان(۱۳۸۸-۱۳۸۵)-مدیرتولیدوجانشین مدیر کارخانه سیمان اکباتان(۱۳۸۵-۱۳۸۲)-رییس آزمایشگاه و کنترل کیفی سیمان اکباتان(۱۳۸۲-۱۳۷۷)- سرپرست آسیاب هاو بارگیر خانه سیمان اکباتان(۱۳۷۹-۱۳۷۷)

**********

کیومرث موسیوند
رئیس هیئت مدیره

متولد ۱۳۴۷/۱۱/۰۸ کارشناسی مهندسی مکانیک

مدیر عامل شرکت صنایع سیمان دشتستان (۱۳۹۷/۱۱/۲ا) رئیس هیئت مدیره از(۱۳۹۶/۷/۲۳-۱۳۹۸/۷/۲۳)- عضوهیئت مدیره سیمان داراب(۱۳۹۶/۶/۱۲)- عضوهیئت مدیره سیمان داراب(۱۳۹۴/۹/۲۹)- عضوهیئت مدیره سیمان کردستان(۱۳۹۴/۹/۱۲)-رئیس هیئت مدیره بازرگانی دشتستان توسعه دامون(۱۳۹۴/۴/۲۰)

**********

حمید رضا منجی
عضو هیئت مدیره

متولد ۱۳۴۶/۰۳/۰۱ فوق لیسانس مدیریت اجرایی

عضوهیئت مدیره ایران خودرو-رئیس هیئت مدیره گروه بهمن-عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری هور- عضوهیئت مدیره گروه توسعه قوای محرکه تیوان

**********

حمید رضا گلشاهی
عضو هیئت مدیره

متولد ۱۳۶۰/۰۱/۱۲ کارشناس ارشد مدیریت وفناوری اطلاعات

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp