همدلی بسیجیان شرکت سیـمان غرب در راستای کمک به نیازمندان

بســمه تعالی

همدلی بسیجیان شرکت سیـمان غرب در راستای کمک به نیازمندان

کافی بود تا رهبر معظم انقلاب درکمک به نیازمندان واقعی و آسیب دیده از کرونا در رزمایش مواسات و همدلی لب به سخن بگشاید ؛ آن زمان بود که بسیجیان سر از پا نشناخته و با جوششی همدلانه لبیک گوی این ندا شدند

نیروهای فعال بسیجی همان‌گونه که در تمام عرصه‌ها حضوری موثر وفعال دارند، این بار نیز در کمک به همنوع نیازمند خود تا شکست کامل کرونا وارد میدان مبارزه شدند و دراین عرصه نیز پیشگام و پیشقدم هستند. باید دید و لمس کرد که چگونه بسیجیان وکارگران سیـمان غرب همپای سایر خیرخواهان ، موادغذایی وموادضدعفونی کننده را با عشق بسته بندی کرده و خانه به خانه وکوی به کوی درحال توزیع به نیازمندان هستند.

 این مراسم با حضور آقایان : سرهنگ هزارخانی ، رئیس محترم بسیج سازندگی استان، سرهنگ داوری،رئیس گرامی بسیج کارگری ،علی بیگی ،دبیر ارزشمند شورای کارگری کشور ، مرزی ، مدیر محترم خانه صنعت و معدن ، سرهنگ کریمی ، فرمانده محترم حوزه یک کارگری امام جواد (ع) ، حاج آقا ویسی امام جماعت کارخانه ،مهندس درخشان ،مدیر کارخانه و همچنین مدیران و همکاران عزیز سیمان غرب در محل کارخانه و با میزبانی حوزه یک بسیج کارگری حضرت امام جواد (ع) برگزار شد . جای تقدیر است از زحمات مهندس سلطان آبادی فرمانده پایگاه بسیج مستقر در کارخانه سیمان غرب درراستای برپایی این مراسم سپاسگزاری شود .

رزمایش مواسات وهمدلی و کمک مومنانه با دستور رهبرمعظم انقلاب کلید خورد تا در این روزهای کرونایی که عده‌ای از مردم براثر این بیماری کسب وکار خود را از دست داده و یا اینکه درکل درآمدی نداشته‌اند، در این ایام حداقل غذایی برای خوردن داشته باشند.

آری رهبـرا کافیست اشـاره کنی ودم بزنی وخواهی دید که همـگان از پی فرمان تو برمی‌خیـزند.

بســمه تعالی

همدلی بسیجیان شرکت سیـمان غرب در راستای کمک به نیازمندان

کافی بود تا رهبر معظم انقلاب درکمک به نیازمندان واقعی و آسیب دیده از کرونا در رزمایش مواسات و همدلی لب به سخن بگشاید ؛ آن زمان بود که بسیجیان سر از پا نشناخته و با جوششی همدلانه لبیک گوی این ندا شدند

نیروهای فعال بسیجی همان‌گونه که در تمام عرصه‌ها حضوری موثر وفعال دارند، این بار نیز در کمک به همنوع نیازمند خود تا شکست کامل کرونا وارد میدان مبارزه شدند و دراین عرصه نیز پیشگام و پیشقدم هستند. باید دید و لمس کرد که چگونه بسیجیان وکارگران سیـمان غرب همپای سایر خیرخواهان ، موادغذایی وموادضدعفونی کننده را با عشق بسته بندی کرده و خانه به خانه وکوی به کوی درحال توزیع به نیازمندان هستند.

 این مراسم با حضور آقایان : سرهنگ هزارخانی ، رئیس محترم بسیج سازندگی استان، سرهنگ داوری،رئیس گرامی بسیج کارگری ،علی بیگی ،دبیر ارزشمند شورای کارگری کشور ، مرزی ، مدیر محترم خانه صنعت و معدن ، سرهنگ کریمی ، فرمانده محترم حوزه یک کارگری امام جواد (ع) ، حاج آقا ویسی امام جماعت کارخانه ،مهندس درخشان ،مدیر کارخانه و همچنین مدیران و همکاران عزیز سیمان غرب در محل کارخانه و با میزبانی حوزه یک بسیج کارگری حضرت امام جواد (ع) برگزار شد . جای تقدیر است از زحمات مهندس سلطان آبادی فرمانده پایگاه بسیج مستقر در کارخانه سیمان غرب درراستای برپایی این مراسم سپاسگزاری شود .

رزمایش مواسات وهمدلی و کمک مومنانه با دستور رهبرمعظم انقلاب کلید خورد تا در این روزهای کرونایی که عده‌ای از مردم براثر این بیماری کسب وکار خود را از دست داده و یا اینکه درکل درآمدی نداشته‌اند، در این ایام حداقل غذایی برای خوردن داشته باشند.

آری رهبـرا کافیست اشـاره کنی ودم بزنی وخواهی دید که همـگان از پی فرمان تو برمی‌خیـزند.