میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان (عج) و نیمه شعبان

خجسته باد بزم قدسیان در صبحی که آفتاب زمین و آسمان به زیر سقف خانه نرگس طلوع می کند.

میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام زمان (عج) و نیمه شعبان مبارک باد.شرکت صنایع سیمان غرب