میلاد پیامبرنور و رحمت مبارک باد

خجسته میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) وامام جعفر صادق (ع) مبارک باد .شرکت صنایع سیمان غرب