مشتریان ما

عمده مصرف كنندگان اين شركت درحال حاضرشامل توليدكنندگان بتن و پروژه هاي عمراني كه داراي آزمايشگاهاي‌كنترل كيفي مطابق با استاندارد ملي ايران درتهيه بتن مي باشد.كيفيت محصول در اولويت اول انتخاب آنان قرار دارد به گونه اي  كه حدود ۵۰ درصد توليدات شركت بصورت فله در كارخانجات توليد بتن كه محصول نهايي آن در بسياري ازپروژه هاي عمراني زير بنايي و ساختماني به كار مي‌رود.

همچنين توسط واحد كنترل و كيفيت از روند توليد محصول در دپارتمانهاي مختلف در مراحل استخراج معدن سنگ شكن وآسيا…به صورت ساعتي نمونه برداري و نظارت مي شود.

برخي از پروژه هاي عمراني مهم در سطح استان كرمانشاه و ساير استانها ي هم جوار كه از محصولات توليدي اين شركت استفاده نموده اند عبارتند از :

سيمان ايلام، سيمان سامان ، نيروگاه سيكل و تركيبي اسلام آباد ، سد داريان ، سد گاوشان ، سد آزاد مريوان ، پتروشيمي كرمانشاه ، پتروشيمي بيستون ، نيروگاه سنندج ، طرح گرمسيري (متشكل از چند سد و كانال و….)

شركت چيني كرد ، شركت كاشي كرد ، مجتمع تجاري ارگ ، مجتمع تجاري فيروز ، مجتمع جهان فولاد ، مجتمع تجاري تفريحي فردوسي ، پروژه راه آهن كرمانشاه

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp