مدیران سیمان غرب

 

مدیرعامل : دکتر حمید اقبالیان

مدیر کارخانه : مهندس بهزاد مرادی

  • مدیر مالی : مجید آزرده دست

مدیر انرژی و HSE : مهندس جلال حیدری

مدیر دفتر فنی : مهندس سعید نوروزی

مدیر پشتیبانی و منابع انسانی : رحیم بیداق بیگی

  مدیر مکانیک: مهندس امیر محمد خواجوند احمدی

   مدیر فروش : نورالدین اشرفی

مدیر کنترل کیفیت : مهندس کاظم فیاضیان

مدیر بازرگانی : مهندس کاوان لهونی

مدیر حراست : فرشاد صفاپذیر

مدیر حسابرسی داخلی : شهرام فرهادی

مدیر برنامه ریزی : حمید رضا بهرامی