سیمان غرب واحدصنعتی برتر و نمونه استـان درروز ملی صنعت،معـدن وتجـارت

برگ زرین دیگری بنام شرکت صنایع سیـمان غرب رقم خورد

واحـد صنعتی برتر و نمونه استـان در روز ملی صنعت ، معـدن و تجـارت

شرکت صنایع سیـمان غرب از محدود کارخانجاتی است که توانسته  به عنوان واحـد تولیدی و صنعتی برتر جایگاه خود را درسطح کشـور و استان تثبیت کند. سیمان غرب نیز درسالی که از سوی رهبر معظم انقلاب که به عنوان ” سـال رونق تولید نامگذاری شده است ، توانست در روز ملی صنعت ، معدن و تجارت به عنوان واحد صنعتی نمونه کشور و استان  مفتخر به دریافت لوح وتندیس واحد نمونه صنعتی شود .                                                                 

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان غرب در یازدهم تیر ماه سالجاری ، خانه صنعت و معدن کرمانشـاه با همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همایشی را به منظور گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن برگزار نمود. این مراسم با حضـور مهندس بازوند ، استاندار کرمانشاه، دکترعـالی رئیس سـازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران ( ایدرو )  ،مهندس رحیمی ،معاون استاندار ،مهندس کاشفی رئیس اتاق بازرگانی  ، دکتر مصری ، نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی ، مهندس دارابی ،رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ومسئولین ارشد استان برگزار شد و از پیشکسوتان صنعت و معدن ، کارآفرینان ، صنعتگران برتر و معدنکاران موفق تجلیل بعمل آمد.

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp