سیمان تیپ 325-1

سیمان پرتلندتیپ 325-1: این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می‌شود،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از:

انواع سیمان

  • اصولا تقسیم بندی و کلاسه کردن سیمان در کشورهای مختلف متفاوت می باشدو مبناهای مختلفی برای تقسیم بندی انتخاب شده است از جمله اینکه سیمان ممکن است به صورت های زیر تقسیم بندی شود
  • دسته بندی بر اساس مقاومت فشاری (معمولا مقاومت فشاری 28 روزه)
  • تقسیم بندی بر اساس انواع سیمان و اینکه از چه منبعی تهیه شده است مانند سیمان پرتلند، سیمان روباره و سیمان پوزولان (تراس)
  • دسته بندی بر اساس مشخصات ویژه مانند با گرمای هیدراتاسیون پایین، سیمان مقاوم در برابر مواد شیمیایی (مانند سولفات ها، قلیایی ها و امثالهم) ،سیمان با مقاومت اولیه بالا

سیمان پرتلند نوع یک : به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت بتن یا ملات به کار می رود.

*این نوع سیمان با سه رده مقاومتی 325-1 ، 425-1 ،525-1 مشخص می شود.

*شرکت صنایع سیمان غرب توانایی تولید هر سه نوع رده مقاومتی را دارد.

*اعداد 325- 425- 525 معرف مقاومت فشاری 28 روزه سیمان بر حسب kg/cm2  می باشد.

*مقاومت فشاری سیمان در آزمایشگاه کارخانجات در سنین 2، 3، 7 و 28 روزه اندازه گیری می شود  مقاومت فشاری سیمان قطعاً نقش عمده ای در استحکام و قدرت یک بنا دارد.

سیمان پرتلند نوع 325-1 :

*این نوع سیمان تحت عنوان سیمان پرتلند معمولی (ordinary protland cement)OPC نامیده می شود و دارای مصارف عمومی درابنیه و ساختمان دارد درصورتیکه ویژگی های خاصی از بتن خواسته نشده باشد و صرفا مقاومت فشاری بتن مد نظر باشد.

* از ویژگی های این نوع سیمان می توان به مقاومت اولیه نسبتا بالا و به رشد سریع اشاره کرد که دارای کاربرد مصارف خاص با توجه به خواص سیمان انتخاب می شود این نوع سیمان در کلیه سازه های بتنی و غیرمسلح، پل ها، جاده سازی ها، بتن پیاده رو ها، لوله های بتنی و قطعات بتنی معمولی استفاده می گردد.

*سیمان 325-1 غالبا مشخصات سیمان نوع 2 را تامین می نماید (بجز مقاومت در برابر یون سولفات و گرمای هیدراتاسیون)

*یادآوری می گردد به طور کلی بهتر است این سیمان در موارد معمول استفاده شده و در محیط های خورنده حاوی یون های مهاجم استفاده نشود.

*برای کلاس ها با مقاومت بالا از سیمان 425-1 و 525-1 استفاده می شود در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن به 32 درجه سانتی گراد و در بتن ریزی حجیم به 15 درجه سانتیگراد وجود دارد، مصرف این کلاس از سیمان ها بایستی با احتیاط صورت گیرد.

سیمان پرتلندتیپ 325-1: این نوع سیمان که سیمان پرتلند معمولی نیز گفته می‌شود،مهمترین کاربرد این نوع سیمان  همراه با آنالیز شیمیایی وفیزیکی عبارتند از:

انواع سیمان

  • اصولا تقسیم بندی و کلاسه کردن سیمان در کشورهای مختلف متفاوت می باشدو مبناهای مختلفی برای تقسیم بندی انتخاب شده است از جمله اینکه سیمان ممکن است به صورت های زیر تقسیم بندی شود
  • دسته بندی بر اساس مقاومت فشاری (معمولا مقاومت فشاری 28 روزه)
  • تقسیم بندی بر اساس انواع سیمان و اینکه از چه منبعی تهیه شده است مانند سیمان پرتلند، سیمان روباره و سیمان پوزولان (تراس)
  • دسته بندی بر اساس مشخصات ویژه مانند با گرمای هیدراتاسیون پایین، سیمان مقاوم در برابر مواد شیمیایی (مانند سولفات ها، قلیایی ها و امثالهم) ،سیمان با مقاومت اولیه بالا

سیمان پرتلند نوع یک : به عنوان سیمان پرتلند معمولی برای مصارف عمومی در ساخت بتن یا ملات به کار می رود.

*این نوع سیمان با سه رده مقاومتی 325-1 ، 425-1 ،525-1 مشخص می شود.

*شرکت صنایع سیمان غرب توانایی تولید هر سه نوع رده مقاومتی را دارد.

*اعداد 325- 425- 525 معرف مقاومت فشاری 28 روزه سیمان بر حسب kg/cm2  می باشد.

*مقاومت فشاری سیمان در آزمایشگاه کارخانجات در سنین 2، 3، 7 و 28 روزه اندازه گیری می شود  مقاومت فشاری سیمان قطعاً نقش عمده ای در استحکام و قدرت یک بنا دارد.

سیمان پرتلند نوع 325-1 :

*این نوع سیمان تحت عنوان سیمان پرتلند معمولی (ordinary protland cement)OPC نامیده می شود و دارای مصارف عمومی درابنیه و ساختمان دارد درصورتیکه ویژگی های خاصی از بتن خواسته نشده باشد و صرفا مقاومت فشاری بتن مد نظر باشد.

* از ویژگی های این نوع سیمان می توان به مقاومت اولیه نسبتا بالا و به رشد سریع اشاره کرد که دارای کاربرد مصارف خاص با توجه به خواص سیمان انتخاب می شود این نوع سیمان در کلیه سازه های بتنی و غیرمسلح، پل ها، جاده سازی ها، بتن پیاده رو ها، لوله های بتنی و قطعات بتنی معمولی استفاده می گردد.

*سیمان 325-1 غالبا مشخصات سیمان نوع 2 را تامین می نماید (بجز مقاومت در برابر یون سولفات و گرمای هیدراتاسیون)

*یادآوری می گردد به طور کلی بهتر است این سیمان در موارد معمول استفاده شده و در محیط های خورنده حاوی یون های مهاجم استفاده نشود.

*برای کلاس ها با مقاومت بالا از سیمان 425-1 و 525-1 استفاده می شود در مناطق گرمسیر که خطر افزایش دمای بتن به 32 درجه سانتی گراد و در بتن ریزی حجیم به 15 درجه سانتیگراد وجود دارد، مصرف این کلاس از سیمان ها بایستی با احتیاط صورت گیرد.