درخشان سرپرست کارخانه سیـمان غرب شد

بســمه تعالی

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست کارخانه سیـمان غرب

درخشـان سرپرست کـارخانه سیـمان غرب شد

به گزارش روابط عمومی سیمان غرب  ، مهندس میر شفیعی ، مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب طی حکمی ، مهندس درخشان را به عنوان سرپرست کارخانه سیمان غرب منصوب کرد .این  مراسم  در تاریخ 18/04/98  وباحضور مدیران ارشد مجموعه برگزار شد ، مهندس میر شفیعی ، مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب با آرزوی سلامتی و بهروزی ازتلاش ها و زحمات مهندس حیدری  تشکر و قدردانی نمود و آقای مهندس  درخشان ، که به عنوان مدیری با سابقه و پرتلاش که بیش از 24 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان  دارد را به عنوان سرپرست کارخانه منصوب نمود.

مهندس میر شفیعی عنوان کرد : می طلبد نگاه و مدیریت امروز با توجه به شرایط صنعت سیمان ، نگرش همه ما به سوی بهینه سازی و مصرف درست و کنترل هزینه ها باشد ودر تعمیر و نگهداری درست  با توجه به محدودیت خرید قطعات ، راهبرد  وتوان خود را درراستای مدیریت کاهش هزینه ها سوق دهیم که  قطعأ تبیین این اهداف با مدیریت جدی تر و تلاش  گروهی  همه شما  محقق خواهد شد  .

وی عنوان کرد :  همه ما به عنوان نیروهای انسانی و در هر بخش به عنوان یک کارگر وظیفه داریم در بهبود فرایندها وراهبری  درراستای عملکرد بهتر و رفع مشکلات  محل کار خود ، شرایط را برای رشد و شکوفایی و  جانشین پروری  مهیا  کنیم  .

درپایان مدیران محترم واحدها با توجه به تلاش و زحمات مهندس حیدری درطول خدمت خود برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در همه مراحل زندگی نمودند  و با وحدت و هم افزایی  برای مهندس درخشان ، سرپرست جدید کارخانه ، آرزوی موفقیت کردند . که انتظار می رود با توکل بر خداوند متعال و همدلی خانواده بزرگ سیمان غرب  سرفصل جدیدی را دراین شرکت شاهد باشیم .

     

بســمه تعالی

برگزاری مراسم تکریم و معارفه سرپرست کارخانه سیـمان غرب

درخشـان سرپرست کـارخانه سیـمان غرب شد

به گزارش روابط عمومی سیمان غرب  ، مهندس میر شفیعی ، مدیر عامل شرکت صنایع سیمان غرب طی حکمی ، مهندس درخشان را به عنوان سرپرست کارخانه سیمان غرب منصوب کرد .این  مراسم  در تاریخ 18/04/98  وباحضور مدیران ارشد مجموعه برگزار شد ، مهندس میر شفیعی ، مدیرعامل شرکت صنایع سیمان غرب با آرزوی سلامتی و بهروزی ازتلاش ها و زحمات مهندس حیدری  تشکر و قدردانی نمود و آقای مهندس  درخشان ، که به عنوان مدیری با سابقه و پرتلاش که بیش از 24 سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان  دارد را به عنوان سرپرست کارخانه منصوب نمود.

مهندس میر شفیعی عنوان کرد : می طلبد نگاه و مدیریت امروز با توجه به شرایط صنعت سیمان ، نگرش همه ما به سوی بهینه سازی و مصرف درست و کنترل هزینه ها باشد ودر تعمیر و نگهداری درست  با توجه به محدودیت خرید قطعات ، راهبرد  وتوان خود را درراستای مدیریت کاهش هزینه ها سوق دهیم که  قطعأ تبیین این اهداف با مدیریت جدی تر و تلاش  گروهی  همه شما  محقق خواهد شد  .

وی عنوان کرد :  همه ما به عنوان نیروهای انسانی و در هر بخش به عنوان یک کارگر وظیفه داریم در بهبود فرایندها وراهبری  درراستای عملکرد بهتر و رفع مشکلات  محل کار خود ، شرایط را برای رشد و شکوفایی و  جانشین پروری  مهیا  کنیم  .

درپایان مدیران محترم واحدها با توجه به تلاش و زحمات مهندس حیدری درطول خدمت خود برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت در همه مراحل زندگی نمودند  و با وحدت و هم افزایی  برای مهندس درخشان ، سرپرست جدید کارخانه ، آرزوی موفقیت کردند . که انتظار می رود با توکل بر خداوند متعال و همدلی خانواده بزرگ سیمان غرب  سرفصل جدیدی را دراین شرکت شاهد باشیم .