استاندارد ها

صنایع سیمان غرب جهت استاندارد سازی کلیه فعالیت ها و محصولات خود همگام با تحولات جهانی با ایجاد تضمین خاطر مشتریان موفق به استقرار سیستم های بین المللی ذیل گردیده است.

  • اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از شرکت TUV اتریش
  • اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 از شرکت TUV اتریش
  • اخذ گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO 45001:2018 از شرکت TUV اتریش
  • اخذ گواهینامه مدیریت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 :2017 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI
  • استقرار استاندارد مدیریت ریسک ISO 31000:2009
  • سند راهبردی و مدیریت استراتژیک با استفاده از مدل BSC
  • گواهی نامه اهتمام به کیفیت از جایزه ملی کیفیت
  • گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI
  • اخذ استاندارد اجباری برای کلیه محصولات تولیدی
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp