برگزاری موفقیت آمیـز ممیزی مدیریت یکپارچه شرکت صنایع سیــمان غرب طرف شركت Tuv Nord

برگزاری موفقیت آمیـز ممیزی مدیریت یکپارچه شرکت صنایع سیــمان غرب طرف شركت Tuv Nord

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب ، با اجراي برنامه مميزي سيستم هاي مديريتي يكپارچه از طرف شركت Tuv Nord ، شركت سيمان غرب موفق به ثبت و صدور مجدد استانداردهاي ذيل مبتني بر آخرين ويرايش ارائه شده از سازمان استاندارد جهاني(ISO) گرديد :

ـــ   سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO  ۹۰۰۱ : ۲۰۱۵

ـــ  سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استاندارد ISO  ۱۴۰۰۱ : ۲۰۱۵

ـــ  سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مبتني بر استاندارد  ISO  ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸

ـــ   سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO  ۵۰۰۰۱ : ۲۰۱۱

مرحله اول مميزي در آذر ماه  با بررسي مستندات و زيرساخت هاي موجود شركت با موفقيت انجام شد . و مرحله دوم مميزي در تاریخ یکم دی ماه جاري با حضورمميزان شركت Nord Tuv درمحل كارخانه سيمان غرب برگزارگردید.

در جلسه اختتاميه مميزي كه با حضور مديركارخانه و نماينده مديريت، آقاي مهندس حسنوند و مديران و رؤسای واحدها برگزار گرديد ، تيم مميزي با تائيد رويه هاي كاري و استاندارد سازي در سازمان ثبت و صدور مجدد گواهينامه ها را تائيد كردند .  

شایسته ذکر است ، شركت صنایع سيمان غرب در۱۶ سال گذشته چهار استاندارد سيستم هاي مديريتي را در سازمان پياده سازي و جاري نموده و گواهينامه مربوط را اخذ كرده بود . با اتمام دوره ۳ ساله و همين طور انتشار ويرايش جديد استانداردهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي نسبت به صدور مجدد و نيز بروزرساني استانداردها اقدام گرديد .این موفقیت را که حاصل تلاش مجموعه سیمان غرب می باشد به کلیه همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم  .

 

 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp