برگزاری موفقیت آمیـز ممیزی مدیریت یکپارچه شرکت صنایع سیــمان غرب طرف شركت Tuv Nord

برگزاری موفقیت آمیـز ممیزی مدیریت یکپارچه شرکت صنایع سیــمان غرب طرف شركت Tuv Nord

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب ، با اجراي برنامه مميزي سيستم هاي مديريتي يكپارچه از طرف شركت Tuv Nord ، شركت سيمان غرب موفق به ثبت و صدور مجدد استانداردهاي ذيل مبتني بر آخرين ويرايش ارائه شده از سازمان استاندارد جهاني(ISO) گرديد :

ـــ   سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO  9001 : 2015

ـــ  سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استاندارد ISO  14001 : 2015

ـــ  سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مبتني بر استاندارد  ISO  45001:2018

ـــ   سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO  50001 : 2011

مرحله اول مميزي در آذر ماه  با بررسي مستندات و زيرساخت هاي موجود شركت با موفقيت انجام شد . و مرحله دوم مميزي در تاریخ یکم دی ماه جاري با حضورمميزان شركت Nord Tuv درمحل كارخانه سيمان غرب برگزارگردید.

در جلسه اختتاميه مميزي كه با حضور مديركارخانه و نماينده مديريت، آقاي مهندس حسنوند و مديران و رؤسای واحدها برگزار گرديد ، تيم مميزي با تائيد رويه هاي كاري و استاندارد سازي در سازمان ثبت و صدور مجدد گواهينامه ها را تائيد كردند .  

شایسته ذکر است ، شركت صنایع سيمان غرب در16 سال گذشته چهار استاندارد سيستم هاي مديريتي را در سازمان پياده سازي و جاري نموده و گواهينامه مربوط را اخذ كرده بود . با اتمام دوره 3 ساله و همين طور انتشار ويرايش جديد استانداردهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي نسبت به صدور مجدد و نيز بروزرساني استانداردها اقدام گرديد .این موفقیت را که حاصل تلاش مجموعه سیمان غرب می باشد به کلیه همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم  .

 

 

برگزاری موفقیت آمیـز ممیزی مدیریت یکپارچه شرکت صنایع سیــمان غرب طرف شركت Tuv Nord

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب ، با اجراي برنامه مميزي سيستم هاي مديريتي يكپارچه از طرف شركت Tuv Nord ، شركت سيمان غرب موفق به ثبت و صدور مجدد استانداردهاي ذيل مبتني بر آخرين ويرايش ارائه شده از سازمان استاندارد جهاني(ISO) گرديد :

ـــ   سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO  9001 : 2015

ـــ  سيستم مديريت زيست محيطي مبتني بر استاندارد ISO  14001 : 2015

ـــ  سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مبتني بر استاندارد  ISO  45001:2018

ـــ   سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد ISO  50001 : 2011

مرحله اول مميزي در آذر ماه  با بررسي مستندات و زيرساخت هاي موجود شركت با موفقيت انجام شد . و مرحله دوم مميزي در تاریخ یکم دی ماه جاري با حضورمميزان شركت Nord Tuv درمحل كارخانه سيمان غرب برگزارگردید.

در جلسه اختتاميه مميزي كه با حضور مديركارخانه و نماينده مديريت، آقاي مهندس حسنوند و مديران و رؤسای واحدها برگزار گرديد ، تيم مميزي با تائيد رويه هاي كاري و استاندارد سازي در سازمان ثبت و صدور مجدد گواهينامه ها را تائيد كردند .  

شایسته ذکر است ، شركت صنایع سيمان غرب در16 سال گذشته چهار استاندارد سيستم هاي مديريتي را در سازمان پياده سازي و جاري نموده و گواهينامه مربوط را اخذ كرده بود . با اتمام دوره 3 ساله و همين طور انتشار ويرايش جديد استانداردهاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي نسبت به صدور مجدد و نيز بروزرساني استانداردها اقدام گرديد .این موفقیت را که حاصل تلاش مجموعه سیمان غرب می باشد به کلیه همکاران گرامی تبریک عرض می نماییم  .