برگزاری دوره آموزشی آسیب های مصـرف مواد مخدر

بســمه تعالی

امروز اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی با مواد مخدر به سختی مبارزه می کنند ، این یک جهاد بزرگ ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایران است .

 مقام معظم رهبری

برگزاری دوره آموزشی آسیب های مصـرف مواد مخدر در شرکت صنایع سیـمان غرب

  پیرو هماهنگی های بعمل آمده با فرماندهی انتظامی استان کرمانشــاه و زحمات ارزشمند آقای مهندس عزیزی ، رئیس محترم واحد آموزش شرکت صنایع سیـمان غرب دوره آموزشی آسیب های مصرف مواد مخدر در تاریخ 10 تیر ماه 1397 درشرکت صنایع سیمان غرب برگزار گردید . در این دوره آموزشی سرفصل هایی شامل :

ـ طبقه بندی انواع مواد مخدر

ـ انگیزه های مصرف مواد مخدر

ـ عوامل اثر گذار در بروز اعتیاد

ـ پیامد های خانوادگی اعتیاد در مردان

ـ افزایش آگاهی در جلوگیری از آسیب های اجتماعی

ـ مهارت های زندگی

ـ درمان اعتیاد ، و راهکارهای مبارزه با موارد مخـدر مورد بحث قرار گرفت .

با تشکر و سپاس از جناب سروان محمد قنبری، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کرمانشاه و تمام کسانی که ما را دراین راه یاری رساندند.