اهــداء خون ، زکات تندرستی ، نجاتبخش جانها

  اهــداء خون ، زکات تندرستی ، نجاتبخش جانها

اهداء خون نمادیست ارزشمند از همدلی ، احساس مسئولیت ، پیوند با همنوع و از خالصترین نمونه های دوستی درجهان امروز است و در هیاهوی زندگی مادی ، اهداء کنندگان قهرمانانی هستند که بدون هیچ توقع و چشم داشتی بخشی از وجودشان را به همنوعان اهداء می نمایند .

این ها که سخاوتمندانه  سلامتی شان را با دیگران قسمت می کنند، به باران رحمتی می مانند که قطراتی از وجودشان بر درد و آلام بیماران نیازمند می بارد و این بارش مهــر به دیگران جانی دوباره می بخشـد .

ضمن تشکر از کارکنان سازمان انتقال خون استان کرمانشاه و همچنین با سپاس از زحمات جناب آقای دکتر مرکباتی در جهت هماهنگی با سازمان انتقال خون ، از پرسنل دلسوز شرکت صنایع سیمان غرب تشکر و قدردانی می نماییم که به صورت مستمر باری دیگر در تاریخ 24 دی ماه سـالجاری برای نجات جان بیماران نیازمند خون اهــداء نمودند.

در پناه خـداوندمتعال سلامت و شاد باشید

روابط عمومی شرکت صنایع سیمان غرب