ارتباط با ما

آدرس کارخانه :کرمانشاه،کیلومتر 15جاده همدان،شرکت صنایع سیمان غرب

تلفن : 40-34733334-083 فکس :34733400-083

تلفن واحد فروش : 34733399-083 فکس واحد فروش 34733659-083

دفتر تهران : خیابان مطهری – خیابان سهروردی شمالی -کوچه شهید حمید قدوس(اندیشه دوم)پلاک 69 طبقه اول

تلفکس :02142147000-داخلی 113

آدرس ایمیل : info@gharbcement.com

آدرس کارخانه :کرمانشاه،کیلومتر 15جاده همدان،شرکت صنایع سیمان غرب

تلفن : 40-34733334-083 فکس :34733400-083

تلفن واحد فروش : 34733399-083 فکس واحد فروش 34733659-083

دفتر تهران : خیابان مطهری – خیابان سهروردی شمالی -کوچه شهید حمید قدوس(اندیشه دوم)پلاک 69 طبقه اول

تلفکس :02142147000-داخلی 113

آدرس ایمیل : info@gharbcement.com