ارتباط با ما

آدرس کارخانه :کرمانشاه،کیلومتر 15جاده همدان،شرکت صنایع سیمان غرب

تلفن : 40-34733334-083 فکس :34733400-083

دفتر تهران : خیابان مطهری – خیابان سلیمان خاطر-نبش کوچه گروس پلاک 115

تلفکس :02186072380-02186071850

آدرس ایمیل : info@gharbcement.com

آدرس کارخانه :کرمانشاه،کیلومتر 15جاده همدان،شرکت صنایع سیمان غرب

تلفن : 40-34733334-083 فکس :34733400-083

دفتر تهران : خیابان مطهری – خیابان سلیمان خاطر-نبش کوچه گروس پلاک 115

تلفکس :02186072380-02186071850

آدرس ایمیل : info@gharbcement.com